Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Indukované
Článek
    Analýza vlivu důlně indukované seismicity na povrch na karvinsku
    Deformace povrchu indukované procesem zatápění vydobytých prostor po ukončení hlubinné exploatace
    Desetiletí použití waveletové transformace pro důlně indukované seizmické jevy na ÚGN
    Důlní indukované geodynamické jevy
    Důlní indukované seizmické děje
    Metodika studia příčin indukované seismicity v OKR
    Modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty programem Plaxis
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Poznatky z dlouhodobého sledování přirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu
    Projekt GIS pro sledování indukované seismické aktivity v oblastech likvidovaných hlubinných dolů
    Typové výpočty seizmické odezvy objektů pro oblast Karvinska (oblast důlně indukované seizmicity)
    Užití programu Plaxis pro modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty
    Vliv technické seismicity indukované zavibrováváním štětovnice na okolní zástavbu při realizaci startovací šachty kanalizace v Karviné
    Využití poznatků o indukované a přirozené seismicitě v problematice geologie karbonu na Ostravsku
    Vznik indukované seizmicity při povrchové těžbě hnědého uhlí v pánvi Belchatów v PLR (aplikace poznatků pro Severočeskou hnědouhelnou pánev)