Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Indukovaných
Monografie
    Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
Článek
    Analýza projevů důlně indukovaných jevů z karvinské oblasti ve frekvenční oblasti
    Co víme o indukovaných otřesech na Příbramsku
    Energeticko-četnostní rozdělení indukovaných seismických jevů
    Hodnocení seismických účinků důlně indukovaných seismických jevů na povrchové objekty - Review
    Hodochrony seismických jevů indukovaných trhacími pracemi
    Měření tenzoru indukovaných napěťových změn tenzometrickou kuželovou sondou v OKR
    Monitorování indukovaných seismických dějů na dole Mayrau - časové variace útlumu
    Několik poznámek k seizmickým projevům důlně indukovaných jevů na povrchu
    Ochranné a zbytkové pilíře a jejich vliv na výskyt důlně indukovaných seismických jevů v OKR
    Stanovení energie důlně indukovaných seismických jevů z OKR pomocí spektrální analýzy záznamů
    Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů
    Zpracování dat přirozených a indukovaných seismických jevů registrovaných na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)