Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Informační
Monografie
    Geovědní informační systém oblasti Jesenicka
    Geovědní informační systém oblasti Žďárských vrchů
    Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje
    GIS aplikace Surovinový informační systém
    Informační Portál geohazardů
    Informační systémy o geofaktorech životního prostředí
    Metodika tvorby informační služby Radon v podloží webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Chemismus podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Inženýrskogeologické rajonování webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Nestabilita terénu webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Rizikové geofaktory - přehled webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Zranitelnost podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
    Projekt programu Kontakt MŠMT ČR č. ME 694 na léta 2003-2005 Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka (S.M.INT). Průběžná zpráva za rok 2003
    Webová mapová služba Surovinový informační systém
    Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin
Článek
    CityWare - informační systém pro města a obce
    Člověk v knihovně aneb Potřebují vědci informační výchovu?
    Data pro geografické informační systémy
    Distribuce dat z geologických databází pro zajištění informační podpory orgánů státní správy
    Faktografický informační systém - registr ložisek nerostných surovin ČSR
    Geofond ČR - Informační centrum státní geologické služby
    Geografické informační systémy : jak nahlédnout za "kopečky" a přitom zůstat doma
    Geografické informační systémy a web
    Geografické informační systémy pomáhají předvídat záplavy
    Geografické informační systémy pro každého
    Geografické informační systémy pro města a obce
    Geografické informační systémy slouží i běžným uživatelům PC. Digitální pomocníci pro každodenní život
    Geografické informační systémy v režii IBM
    Geografické informační systémy ve správě inženýrských sítí
    Geografický informační systém CHKO Moravský kras
    Geografický informační systém pro životní prostředí
    Geografický informační systém v MND a.s. Hodonín
    Geografický informační systém v podmínkách průmyslového závodu
    GEOINFO informační systém geologických a účelových map v měřítku 1:50 000
    Geologický informační systém
    GIS jako informační systém o rekultivacích na Dolech Bílina
    GIS technologie podporují Internet a celopodnikové informační systémy
    Grafické informační systémy
    Grafické informační systémy. MapInfo 2.1 pro Windows
    Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
    Infomapa 16. Mapový informační systém pro profesionály
    InfoMapa nabízí nejrozsáhlejší informační systém o území České republiky
    Informace o mezinárodním projektu GEOMIND (Geofyzikální mnohojazyčný internetový informační servis)
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Informační podpora organů státní správy na úseku geologie a ochrany životního prostředí
    Informační portál rizikových geofaktorů České republiky - studie proveditelnosti (abstrakt, prezentace)
    Informační portál rizikových geofaktorů ČR - stav řešení
    Informační systém státní geologické služby a jeho využití pro potřeby MŽP ČR
    Informační systém v ochraně přírody
    Informační zdroje pro pracovníky oboru - Geofond ČR
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Český geologický ústav (stručná informace)
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Geologická knihovna Přírodovědecké fakulty UK v Praze
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. geotechnická databáze a Zárubova knihovna
    Internet - informační dálnice z pohledu užité geofyziky
    MapInfo podporuje celopodnikové informační systémy
    Městské informační systémy a povodně
    MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROGRAMU ArcGIS PŘI TVORBĚ PORTÁLU GEOHAZARDŮ ČR (Integrovaný informační portál rizikových geofaktorů ČR)
    Nabídka dat pro geografické informační systémy se stále rozšiřuje
    Nové geovědní informační služby - portál SGS a portál rizikových geofaktorů
    Projekt geologického mapování Mongolského Altaje - informační systém, kartografické zpracování
    Regionální geologický informační systém
    Seismologický informační display pro jadernou elektrárnu Temelín
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Tvorba národní informační geologické vrstvy
    Významné světové výzkumné instituce a informační zdroje zabývající se povodněmi z regionálního hlediska
Seriál
    Informační list