Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Informačního
Monografie
    Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS)
    Metodický návrh na doplnění registru sesuvů v databázi Geofondu ČR a jeho začlenění do informačního systému pro oblast havárií
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Etapová zpráva projektu OG MŽP ČR za rok 2006
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP
    Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
    Tvorba informačního systému České geologické služby-revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
Článek
    Budování informačního systému řízení technologie vrtání v MND Hodonín
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému, příklad projektu Zamtyn Nuruu-50
    Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
    Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
    Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera (Šumava)
    Tvorba informačního systému
    Tvorba informačního systému
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Vývoj informačního systému geologických lokalit
    Význam a účinnost informačního seizmologického systému v protiotřesovém boji v ostravsko-karvinském revíru