Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Infračervené
Článek
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Využití infračervené spektroskopie k hodnocení přirozeného organického znečištění povrchových vod
    Využití infračervené spektroskopie při studiu půdní vody
    Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie