Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Intelektuálové
Monografie
    Město a intelektuálové od středověku do roku 1848
    Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
Článek
    Španělský jazyk, španělské knihy a čeští intelektuálové 16. a 17. století