Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Intenzivní
Článek
    Intenzivní rozpad karbonského pískovce ve skalním převisu Čertova kazatelna v Plzni
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)