Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Intruzí
Článek
    Geofyzikální indikace pohřbených variských intruzí a jejich význam pro rojovou seismicitu v západních Čechách
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
    Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienského neoproterozoika (Rakovnicko)
    Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
    Záznam strukturního vývoje vápenato-alkalických intruzí poličského krystalinika