Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Intruzívny
Článek
    Intruzívny komplex vo východnej časti stratovulkánu Strechový vrch (Slanské vrchy) a jeho prognózne aspekty
    Spinel na skarnovom výskyte Včelín (hodrušsko-štiavnický intruzívny komplex)