Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Intruze
Monografie
    Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu
Článek
    Bohutínský tonalitový peň - příklad malé intruze s vysokým stupněm horninové diferenciace
    Diabas motolské soutěsky v Praze - intruze cedrového typu?
    Fosilní skluzy a intruze jílů v hnědouhelné sloji v Mostě
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary)
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách.
    Granitoidy intruze Rudné hory v Hrubém Jeseníku a jejich akcesorie
    Granitoidy intruze Rudné hory v Hrubém Jeseníku a jejich akcesorie
    Granodioritová intruze u Lubné jz. od Rakovníka (12-14 Rakovník)
    Hloubka intruze hercynských granitoidních plutonů Českého masívu
    Intermediární intruze v proterozoiku mezi Rakovníkem a Plasy (12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy)
    Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (11-21 Karlovy Vary, 11-41 Mariánské Lázně)
    Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov
    Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority?
    Petrologie a geochemie osečenské intruze v Podještědí
    Projevy kontaktní metamorfózy v aureole subvulkanické intruze monzodioritu v Roztokách nad Labem
    Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů?