Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Iontů
Článek
    K problému molekulární vody a iontů OH- resp. H3O+ ve struktuře křemičitanů uranylu ze skupiny uranofanu
    Porovnání koncentrace atmosférických iontů s objemovou ekvivalentní aktivitou Rn-222
    Porovnání objemové aktivity radonu Rn-222 a koncentrace lehkých atmosférických iontů
    Rychlost odstraňování kyanidových iontů z odkaliště úpravny Zlatá Kremnica
    Sorpce kovových iontů zeolity syntetizovaných z popelů
    Sorpčně-extrakční metody separace iontů kovů
    Vliv výměnných kationtů na vazbu iontů těžkých kovů kaolinitem, illitem a montmorillonitem
    Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě