Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ipeľ
Článek
    Prejavy muránsko-divínskej poruchovej zóny vo veporickom kryštaliniku v štôlni PVE Ipeľ
    Zhodnotenie priepustnosti podložia a modelovanie priesakov z hornej nádrže PVE Ipel
    Zlomové poruchy veporského kryštalinika v prieskumnej štôlni PVE Ipeľ