Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Iráku
Článek
    Hydrogeologické pomery juhozápadnej časti Iraku
    Hydrogeologické poznatky z expertíznej činnosti v Iraku
    Kras aridních oblastí Iráku
    Mapování v severovýchodním Iráku v pohoří Zagros
    Několik poznámek ke geologii a roponosnosti Iráku
    Permokarbon Ga'arské deprese v Západní poušti Iráku
    Přehled geologie severovýchodního Iráku v pohoří Zagros
    Působení dr.Budaye v Západní poušti Iráku
    Výzkum vrtů ropného pole East Baghdad v Iráku