Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Isp
Článek
    Abundant Topsentopsis isp. in Lower Cretaceous limestone rockground, outskirts of Krakow, Poland
    Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and Pleistocene of the Czech Republic
    Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and pleistocene of the Czech Republic./Lamniporichnus lgaris igen. et isp. nov.:stopy hmyzích larev v peckách břestovce (Celtis) z miocénu a pleistocénu České republiky
    Ophiomorpha isp. - první nález fosilní stopy ze Služína (karpatská předhlubeň)
    A probable fossil bird nest, ?Eocavum isp., from the Miocene wood of the Czech Republic