Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ivan
Monografie
    Ivaň: 750.výročí první písemné zmínky
    Quality of the natural environment in the Czech Republic at the regional level Results of the Košetice Oservatory Eds.: Váňa Milan, Ivan Holoubek et al
Článek
    ? Doc. RNDr. Ivan Krystek, CSc.
    Antonín Ivan (60)
    Doc. dr. Ivan Cicha pětašedesátníkem
    Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog
    Ing. Ivan Marušiak, CSc., šesťdesiatročný
    Ivan Krystek
    Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice) : 34-12 Pohořelice
    Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice)
    Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Iváň) a VK-1 (Vranovice)
    Nový nález K-bentonitu (tufitu) sloje 22b (080.2 OKD "tufit Ivan") v petřkovických vrstvách ostravského souvrství (Namur A) v české části hornoslezské pánve
    Odešel Doc. RNDr. Ivan Cicha, DrSc.
    RNDr. Ivan Lehotský, CSc., päťdesiatročný
    To the anniversary of doc. RNDr. Ivan Kraus, CSc.
    Zemřel RNDr. Ivan Tenčík