Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ivančického
Článek
    Morfotektonický a geofyzikální výzkum v širším okolí Ivančického viaduktu
    Význam seismických měření při výzkumu příčin porušení stability Ivančického viaduktu v údolí Jihlava