Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Izerskich
Článek
    Konfrontacja zdjecia satelitarnego z mapą geplogiczną Karkonoszy i gór Izerskich; próba interpretacji tektoniky dysjunktywnej
    Stratoidalne złoże cyny w Górach Izerskich
    Tekstury warstewkowe kasyteritów z lupków lyszczykowych okolic Czerniawy Zdroju w Górach Izerskich
    Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety)