Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jáchymovském
Článek
    Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
    Těžba rud v jáchymovském rudním revíru podle geochemického záznamu v aluviálních sedimentech řeky Bystřice. Případová studie/ Der Abbau von Erzen im Joachimsthaler Erzrevier als geochemische Spur in den alluvialen Sedimenten der Wistritz (Bystřice) - Eine Fallstudie