Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jádra
Monografie
    Revize vrtného jádra z převzatého archivu hmotné dokumentace Litvínovské uhelné a.s. do archivního systému hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
Článek
    Anomální odlučnost vrtného jádra v důlním poli ČSA v Karviné
    Anomální odlučnost vrtného jádra v OKR
    Geochemie a petrologie metapelitů obalových sérií jádra desenské klenby
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Petrografické a geochemické srovnání metagranitů jádra svratecké klenby a bítešských ortorul v okolí Tišnova
    Pokus o stanovení výtěžnosti ložiska kamene pro drcené kamenivo na základě výnosu vrtného jádra
    Předběžné výsledky petrologického studia jižních ostrovů jádra desenské klenby
    Příspěvek ke genezi pararul jádra desenské klenby
    Riešenie výnosu jadra z drvených dolomitov
    Ultrazvukové prozařování vrtného jádra z lokality historického Dole Jeroným
    Určení stupně bezpečnosti výsypkových tělěs s výskytem neúnosného jádra
    Vlijanije vnutrennego jadra na generaciju magnitnogo polja v modeli alfa omega-dinamo