Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jádru
Článek
    Průzkumná díla v historickém jádru města Brna
    Ražba sekundárních kolektorů v historickém jádru Brna jako zdroj geologických poznatků
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu (12-42 Zbraslav, 12-41 Beroun)
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu. (The significance and distribution of Sulava type ferricretes in the central part of Bohemian Massif)