Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jílovcích
Článek
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter
    Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)
    Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)