Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jílovce
Článek
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Horizont páskovaného jílovce v petřkovických vrstvách ČHP
    Jílovce cyprisového souvrství
    Jíly a jílovce jižních Čech : lokality Borovany, Blana a Klikov
    Jíly a jílovce jižních Čech : ložisko Slavošovice
    Křídové uhelné jílovce jako potencionální energetický zdroj
    Nález polohy jílovce se suchozemskou květenou mezi marinními cenomanskými sedimenty u Nového Strašecí
    Obzor tzv. páskovaného jílovce v petřkovických vrstvách (spodní namur) ČHP, jeho sedimentární stavba, petrografie a mineralogie a možný význam pro litostratigrafickou korelaci