Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jíly
Článek
    Jíly a jílovce jižních Čech : lokality Borovany, Blana a Klikov
    Jíly a jílovce jižních Čech : ložisko Slavošovice
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
    Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
    Vypálené jíly - důležitý posypový materiál
    Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží
    Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží