Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jímání
Článek
    Hlubinné jímání teplických terem a hydrogeologické poměry v prostoru plánovaného lomu Barbora
    Jeden z možných způsobů intenzifikace jímání podzemních vod
    Nástroje na podporu rozhodování při optimalizaci režimu jímání a ochrany vodních zdrojů podzemních vod
    Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
    Využívání důlních vod a vod štěrkovišť z hlediska možnosti jímání vody k veřejnému zásobení