Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    JEm
Článek
    Hydrobiologický prieskum niektorých povrchových vôdv oblesti JEm Mochovce a ich saprobiologické hodnotenie