Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jakloviec
Článek
    Štúdium niektorých štruktúrno-textúrnych vlastností chryzolitu z Jakloviec, Kalinova a Jasova magnetickými metódami