Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jantaru
Článek
    Jantarová okna do minulosti : inkluze v jantaru vyprávějí o dávné přírodě Země
    K problematice původu jantaru v archeologických vykopávkách na Moravě
    Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Naleziště jantaru v ČR
    Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov