Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jaskýň
Monografie
    Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň
    Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"
    Slovenský kras (Acta carsologica Slovaca).Zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši vydaný pro príležitosti 50. výročia objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
    Výskum, vyuzívanie a ochrana jaskýň
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Proceedings
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (Research, utilization and protection of caves), Program, Abstrakty referátov a exkurzný sprievodca, 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov
Článek
    Mikroflóra mäkkého sintra zo slovenských jaskýň
    Predpoklady a indície vývoja hypogénnych jaskýň na Slovensku
    Príspevok k histórii merania a mapovania jaskýň na Slovensku
    Súčasný stav a problémy evidencie jaskýň na Slovensku
    Súčasný stav výskumu jaskýň Červených vrchov
    Výskum jaskýň nad vyvieraním Demänovskej doliny
    Výskum jaskýň v Hrdoši nad Komjatnou
Seriál
    Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň