Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jaskyni
Článek
    Analýza ovzdušia v Demänovskej jaskyni Mieru
    Najnovšie objavy v jaskyni Bobačka
    Nové názory na genéziu hemisféroidov v Stratenskej jaskyni
    Nové názory na genézu hemisféroidov v Stratenskej jaskyni
    Prejavy recentných pohybov v Medvedej jaskyni v Malej Fatre
    Prieskum vertikálnych šástí Veľkého dómu v Demanovskej jaskyni
    Prirodzená rádioaktivita vápencov v Dobšinskej ľadovej jaskyni
    Rádioaktivita hornín v Bystrianskej jaskyni
    Sádrovec v Demänovskej jaskyni Mieru
    Sedimenty gosauského typu pri Dobšinskej ladovej jaskyni : Námety na netradičnú interpretáciu
    Výskyt aragonitu v jaskyni HN-5 na hornej nádrži Čierny Váh
    Zvýšený výskyt radónu vo vzt´ahu k zlomovým pohybom v Jaskyni Driny