Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jasova
Článek
    Štúdium niektorých štruktúrno-textúrnych vlastností chryzolitu z Jakloviec, Kalinova a Jasova magnetickými metódami