Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jasovskej
Článek
    Geologickoštruktúrne pomery Jasovskej skaly
    Geologický a geomorfologický charakter krasu severozápadnej časti Jasovskej planiny
    Magnetostratigrafia jaskynných sedimentov a speleogenéza Moldavskej a Jasovskej jaskyne