Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jeden
Monografie
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí - Exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Vzduch jako jeden z živlů
Článek
    Erzberg u Eisenerzu - jeden z největších povrchových dolů v Evropě
    Historie karlovarských dvojčat a jeden obecně tradovaný omyl při jejich zobrazení
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Jeden z možných způsobů intenzifikace jímání podzemních vod
    Molybdit - jeden z nových minerálů doc. Pavla Povondry
    Pouštní želva Gopherus agassizii jako jeden z indikátorů biodiverzity Mojavské pouště v jižní Nevadě
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Šíření pouští : jeden z akutních problémů dneška
    Využívání tuzemského nerostného bohatství - jeden ze základních předpokladů konkurenceschopnosti ČR
    Výzkumné vrtání na kontinentech - jeden ze základních úkolů současné geologie
    Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa