Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jemných
Článek
    Charakteristíka ílových minerálov v jemných sedimentoch severného gemerika s ohladom na permské horniny
    Problematika úpravy jemných podílů cínových rud
    Stabilita kanála v jemných zvodnělých pieskoch s napätou hladinou
    Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov)
    Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem"
    Vliv karbonátových rovnováh na destrukci jemných sintrových forem
    Využití jemných flotačních odpadů úpravny Březové Hory pro výrobu vápennopískových cihel
    Zkušenosti s přípravou a vyhodnocováním preparátů separovaných jemných podílů křídových sedimentů