Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jeskyni
Monografie
    Aplikace environmentálně magnetických metod při studiu sedimentárních výplní v Ochozské jeskyni (Moravský kras) : Etapová zpráva za rok 2006
    Doporučení k celostátnímu systému evidence jeskyní v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (JESO)
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Kontinuální sledování korozní schopnosti a charakter proudění vody skapových vod v Ochozské jeskyni : Zpráva za rok 2004
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 5
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku. Etapová zpráva č. 2
    Pár slov o evidenci jeskyní České republiky v praxi
    Sloupsko-šošůvské jeskyně - jeskyní bludiště pod bradinami
    Vývoj krasu a jeskyní na základě studia jeskynních výplní, Slovinsko. Evolution of karst and caves based on study of cave fill, Slovenia
    Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 7 - Jasovská jaskyňa
    Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Zlatý Kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní
    Zlatý Kůň Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní
    Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky
Článek
    100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní
    Aerosoly v atmosféře vybraných jeskyní Moravského krasu
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských dolomitových jeskyní
    Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských dolomitových jeskyní. [Birnesit, Kaolinite and Opal from Bozkov Dolomite caves]
    Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských jeskyní
    Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
    Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
    Digitální dokumentace veřejnosti přístupných jeskyní ČR
    Druhy jeskyní a jejich výškové rozvrstvení v údolí Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2003
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2011 až 30. září 2013
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    Expedice Namak 2006: za nejdelší solnou jeskyní světa
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Fenomén zakouřených jeskyní: Příčiny, význam a náprava
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    Geoarcheologický záznam středního a mladého paleolitu v jeskyni Kůlně, Moravský kras
    Geochemie vápenců Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Geologická situace ve štole do Koněpruských jeskyní
    Gravimetrické měření v Holštejnské jeskyni v Moravském krasu
    Herpetofauna středního pleistocénu mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Herpetofauna středního pleistocénu Mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Histoplasma capsulatum - nebezpečí pro návštěvníky jeskyní střední Evropy?
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: Nové paradigma
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma
    Hydroxyl-apatitové speleotémy ze sloupsko-šošůvských jeskyní
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Jakub Arbes slyšel v jeskyni šumění vody. Geologie Prahy
    Jaroslav Petrbok a objev Koněpruských jeskyní
    Jeskynní hlíny Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    "Jeskynní hlíny" zpřístupněných jeskyní Nízkých a Belianských Tater
    K otázce stáří Bozkovických jeskyní
    K otázce stáří Bozkovských dolomitových jeskyní
    K problematice funerálních jeskyní
    Katalog moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Ke genezi specifických forem aerosolových sintrů vyskytujících se ve středních patrech Koněpruských jeskyní
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Kresby a rytiny v jeskyni Domica
    Magnetostratigrafie sedimentární výplně IV. jeskynní úrovně ve Stratenské jeskyni
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Mineralogické výzkumy v jeskyni Domica
    Mineralogické výzkumy v jeskyni Emine Bojir Chasar na Krymu
    Mineralogické výzkumy v Moldavské jeskyni a Mniší díře ve Slovenském krasu
    Mineralogické výzkumy v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu
    Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu
    Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
    Nacházelo se ve Woldřichově jeskyni na Stránské skále skutečné ohniště? : 24-43 Šlapanice
    Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi
    Nález reliktu miocénních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
    Nález reliktu miocenních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
    Nálezová zpráva z jeskyní v Kruhovém lomu u Tetína
    Nálezy badenských fosilií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi (24-411 Jedovnice)
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Nálezy limonitu v Albeřické jeskyni
    Nálezy pleistocenní a holocení fauny z některých jeskyní Moravského krasu
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Netopýři krasových jeskyní v Jizerských horách
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nová lokalita zimoviště letounů v jeskyni vitošovského krasu
    Nové číslování jeskyní ve východních Krkonoších
    Nové mapy nejdůležitějších jeskyní Týnčanského krasu
    Nové objevy v jeskyni Trucovna ve východních Krkonoších
    Nové objevy v jeskyni Výpustek
    Nové výzkumy ve Staré aragonitové jeskyni
    Osteologický materiál z Mladečských jeskyní ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci
    Paleomagnetické datování sedimentů v Jeskyni Za hájovnou u Javoříčka
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Palynologická studia v jeskyni "Za Hájovnou" - Javoříčský kras
    Palynologická studia v jeskyni Za hájovnou Javoříčský kras
    Palynologické studium jeskynních sedimentů Šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka.
    Popis průniku do jeskyní v Hranicích od Bogusze Z. Steczyńského-1870
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Prolongační úspěchy v jeskyni Liščí díra T/7 v letech 1999-2001
    Proudění vody a doba zdržení v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras)
    Proudění vody nad Ochozskou jeskyní: stopovací zkouška v nenasycené zóně a šíření hydraulického rázu
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály (Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno
    Předběžná zpráva o novém paleontologickém výzkumu v jeskyni Barové (Sobolově), Moravský kras
    Přirozená radioaktivita hornin v Gombasecké a Jasovské jeskyni
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova : 34-14 Mikulov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Radioaktivita hornin v jeskyni Driny
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras)
    Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" z archivu Správy Národního parku Podyjí a její implementace do GIS
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Růst dutých kalcitových konkrecí ve zvětralých migmatitech jeskyní Rachačka. 10. 10
    Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní
    Sezónní dynamika teplot vzduchu v Kateřinské jeskyni
    Skalní kůry a "hydrofobní" skalní povrchy v Demänovské jeskyni Svobody
    Skapové vody a přítoky v Rudickém propadání-Býčí Skále: Vliv využití území nad jeskyní a otázka původu vod
    Současný stav a perspektiva Zbrašovských aragonitových jeskyní (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Speleogeneze pseudokrasových jeskyní v riftové zóně na Islandu
    Speleologický průzkum a dokumentace veřejnosti nepřístupných částí některých jeskyní
    Speleopotápěčský průzkum v Nové Amatérské jeskyni
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (24-41 Vyškov)
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (Moravský kras)
    Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stáří fluviálních sedimentů v jeskyni Výpustek (Moravský kras)
    Stáří kupy netopýřího guana v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni
    Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO3)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    V nejhlubší rumunské jeskyni
    V solné jeskyni
    V suterénu Vulkánovy dílny : podivuhodný svět sopečných jeskyní
    Výběrová bibliografie Koněpruských jeskyní z pera Viktora Palivce
    Výročí objevu Hlinitých jeskyní
    Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu
    Výsledky měření radiotestovou metodou v jeskyni Martina (Český kras)
    Využití pseudokrasových jeskyní a umělých skalních obydlí člověkem
    Využívání jeskyní Českého krasu od paleolitu do raného středověku jako výsledek působení přírodních a společenských sil
    Vývoj jeskyní ve východních Krkonoších
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" v Národním parku Podyjí
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí do roku 2001
    Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
    Z historie Koněpruských jeskyní
    Za nejkrásnější jeskyní Řecka
    Zajímavá oblast pískovcových jeskyní u Dvora Králové nad Labem
    Zákon na ochranu jeskyní v USA
    Zhodnocení přirozené radioaktivity v jeskyni Býčí skála ve střední části Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Zimní nickamínek ze Sloupských jeskyní
Seriál
    Zpřístupněné jeskyně 2008 - ročenka Správy jeskyní České republiky