Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jeskynních
Monografie
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Studium magnetických vlastností jeskynních sedimentů z Ochozské jeskyně : etapová zpráva za roky 2007 a 2008
    Vývoj krasu a jeskyní na základě studia jeskynních výplní, Slovinsko. Evolution of karst and caves based on study of cave fill, Slovenia
Článek
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu.
    Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech (24-41 Vyškov)
    Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech
    Datování jeskynních sedimentů a rekonstrukce krasové morfologie Nízkých Tater
    Datování jeskynních sedimentů: metody a příklady z Moravského krasu a Nízkých Tater
    Environmentální záznam v jeskynních sedimentech
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku jeskynních sintrů, žilných kalcitů a sedimentárních vápenců z českého krasu
    Izotopické studium jeskynních karbonátů z Moravského krasu
    K problematice jeskynních výplní na Stránské skále (24-32 Brno)
    Klasifikace jeskynních sedimentů
    Měkkýši v jeskynních sedimentech
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Neogenní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu
    Nové poznatky z výzkumu kryogenních jeskynních karbonátů
    Objev a význam největších jeskynních prostor v pošumavském krasu
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
    Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí
    Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí.
    Palynologické studium jeskynních sedimentů Šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Pracovní setkání k problematice komplexního výzkumu spraší, jeskynních výplní a dalších pelistocenních sediment§ v Dolních Věstonicích
    Příspěvek k poznání geneze keříčkovitých karbonátových krystalů - jeskynních antoditů
    Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko)
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu.
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Vznik převisů a jeskynních výklenků v bralné části Velké Fatry