Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jevů
Monografie
    Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
    Hodnocení seizmického projevu SL jevů z roku 2006 v obci Kaczyce (Polsko)
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-31-21
    Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-01 Bunč
    Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-06 Salaš
    Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-16 Buchlovice
    Mapa exodynamických jevů 1:25 000, list 03-413 Semily
    Mapa exodynamických jevů 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí
    Mapa exodynamických jevů, list 03-324, Turnov
    Mapa exodynamických jevů, list 03-341, Kněžmost
    Mapa exodynamických jevů, list 03-431, Lomnice nad Popelkou
    Mapa geodynamických jevů 1:25 000, list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm
    Mapa geodynamických jevů 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
    Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva
    Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
    Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán
    Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku
    Základní geologická mapa 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa geodynamických jevů
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami -mapa exodynamických jevů
Článek
    Analýza projevů důlně indukovaných jevů z karvinské oblasti ve frekvenční oblasti
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : návrhy na řešení způsobených škod
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Energeticko-četnostní rozdělení indukovaných seismických jevů
    Fyzickogeografické aspekty nebezpečných hydrometeorologických jevů v České republice a jejich socioekonomické impakty
    Fyzikální simulace srážkoodtokových a odnosových jevů
    Geologické aspekty problematiky dynamických jevů v uhelných slojích
    Hodnocení nebezpečných geodynamických jevů v Pojizeří v okolí Mladé Boleslavi
    Hodnocení seismických účinků důlně indukovaných seismických jevů na povrchové objekty - Review
    Hodochrony seismických jevů indukovaných trhacími pracemi
    Inventarizace nebezpečných geodynamických jevů v oblasti Sébaco (Nicaragua) a vymezení území náchylných k jejich opakování
    K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny
    Klimatické změny jako výsledek proměnlivosti solárně-terestrických jevů ve vztahu k pohybu Slunce
    Komise IGU "Význam periglaciálních jevů"
    Kontrolní sledování geotechnických jevů v podmínkách SHD-monitoring
    Limonitové kůry na pískovcích a jejich vliv na genezi některých pseudokrasových jevů
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
    Lokalizace slabých blízkých seismických jevů s použitím observatorních dat
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
    Mapy antropogenních zátěží (skládek) a geodynamických jevů
    Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku
    Několik poznámek k seizmickým projevům důlně indukovaných jevů na povrchu
    Některé charakteristiky tektonických jevů v limnických sedimentech a metodické přístupy k jejich řešení na příkladu Plzeňské pánve
    Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
    O skleníkovém jevu a mlze, která plodí strach. Rozhovor s Václavem Cílkem
    Ochranné a zbytkové pilíře a jejich vliv na výskyt důlně indukovaných seismických jevů v OKR
    Podivná záře na obloze zřejmě ohlašuje příchod zemětřesení. Varování, nebo pomsta mimozemšťanů? Příčina světelných jevů je asi prozaičtější: na zlomech vzniká elektřina
    Použití entropie při studiu nestejnorodosti geografických jevů
    Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů
    Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů
    Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Registrace seismických jevů z OKR ve frenštátské oblasti
    Sondování metodou přechodových jevů
    Současné poznatky o mechanismu plynodynamických jevů v uhelných slojích
    Stanovení energie důlně indukovaných seismických jevů z OKR pomocí spektrální analýzy záznamů
    Stav dokumentace krasových jevů v podmínkách muzea Blansko
    Typová analýza mechanismů seismických jevů z oblasti porubu 138704 na Dole Lazy, OKR
    Vliv důlně-geologických podmínek na predispozici vzniku plynodynamických jevů
    Vlnový obraz seismických jevů vyvolaných trhacími pracemi na Chomutovsku
    Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí
    Využítí sněhu jako sorbentu v atmogeochemii a uplatnění tohoto jevu v geochemické prospekci
    Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických jevů v hlubinných dolech
    Změny klimatu vzhledem k proměnlivosti solárně-terrestrických jevů
    Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů
    Zpracování dat přirozených a indukovaných seismických jevů registrovaných na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)