Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jezer
Článek
    Acidifikace šumavských jezer - Černého a Čertova
    Biogeochemický cyklus bóru v povodí šumavských jezer
    Chemismus a oživení šumavských jezer na počátku 60-tých let
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    Nová batymetrická mapování glaciálních jezer na české straně Šumavy
    Nové trendy geografického výzkumu jezer v Česku
    Obnova jezer metodou odstranění sedimentu - rybník Vajgar, Česká republika
    Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer
    Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza)
    Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza) (22-33 Kašperské Hory)
    Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě
    Sto třicet let výzkumu šumavských jezer
    Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 3. Okyselení potoků a jezer
    Vliv oteplování na chemismus vod šumavských jezer
    Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer
    Změny složení vod šumavských jezer v letech 1984 až 1995