Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jezerních
Monografie
    Obnova jezerních ekosystémů - holistický přístup
Článek
    Aktuoekologie jezerních thecamoeb Šumavy
    Mayská kultura se zrodila ze zoufalství. Zkoumání jezerních usazenin pomohlo osvětlit příčiny vzestupu i následného pádu nejvyspělejší americké civilizace
    Několik poznámek k pylové analýze jezerních sedimentů v Krkonoších (Wielki Staw, Polsko)
    Osudy zaniklého jezera : 16 000 let historie v jezerních usazeninách
    Seminář o mladopaleozoických jezerních sedimentech
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Studium aktuoekologie jezerních Thecamoeb Šumavy (32-14 Nová Pec, 21-44 Železná Ruda)
    Studium aktuoekologie jezerních thecamoeb Šumavy