Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Již
Článek
    36. pokračování tradičního sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    39. ročník sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Co již víme o sedimentech kambria v jižní části brunovistulika
    Co již víme o sedimentech kambria v jižní části brunovistulika
    Člen korespondent ČSAV František Fiala již není mezi námi
    Hlubinná těžba hnědého uhlí v Podkrušnohoří bude již brzy minulostí
    Ing. Z. Pácal již není mezi námi
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Jak chtěli erebosáci ukrást jeskyňářům důl (o jehož zpřístupnění se již kdysi marně pokoušel Jára Cimrman
    Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí
    Ničivé povodně již byly, nebo jich bude ještě víc?
    Ochlazení, které nepřišlo : vědci předpověděli změnu klimatu již před třiceti lety
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi
    RNDr. Edvín Pivec, CSc. opravdu již pětašedesátiletý!
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" letos již popětatřicáté
    Těžba uranu v Dolní Rožínce probíhá již 50 let
    Uskutečnil se již 52. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    Ve východobavorském zámku Theuern se uskutečnilo již desáté Bavorsko-české kolokvium