Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jihlava
Monografie
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-23 Jihlava
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-23 Jihlava
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2323 Jihlava
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Jihlava. SOG - ČGS Praha
    Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků
    Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků
    Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací
    Stříbrná Jihlava 2007. Studie k dějinám hornictví a důlních prací
    Stříbrná Jihlava 2007. Suplementum 1. Archeologické výzkumy na Vysočině
Článek
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou : 23-21 Humpolec, 23-23 Jihlava
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    Characterisation of the Groundwater Bodies in the Crystalline Complex of the Jihlava River Basin
    Characterisation of the groundwater bodies in the crystalline complex of the Jihlava River basin
    Charakter a vlastnosti podzemních vod mělkého oběhu na území okresu Jihlava
    Chemical Composition of Tourmalines in Pegmatites of the Jihlava Massif (Western Moravia, ČSSR)
    Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Comparison of mediaeval and recent vegetation in Jihlava, Moravia
    Comparison of medieval and recent vegetation in Jihlava (Moravia)
    Emplacement of Syenite Intrusion into Transtensional Pull-Apart Domain: Structural Evidences and Magnetic Fabric of the Jihlava Pluton, Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Fertile leucogranites and aplites of the Jihlava pegmatite field, western Moravia, Czechoslovakia
    Gabbros related to the durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone)
    High-K Gabbros related to the durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone)
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy : 23-23 Jihlava
    Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Magma emplacement during exhumation of the lower- to mid-crustal orogenic root: The Jihlava syenitoid pluton, Moldanubian Unit, Bohemian Massif
    Nemocnost v n. p. Jihlava v letech 1965-1974 z hlediska chronobiologie
    Nemocnost v n. p. Jihlava v letech 1965-1974 z hlediska vlivu vnějších faktorů
    Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou (23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Pristine vs. contamined trends in Nb, Ta-oxide minerals of the Jihlava Pegmatite District, Czech Republic
    Rb-Sr systematics of intrusive rocks from the Moldanubicum around Jihlava
    Relationship of Emplacement of the Jihlava Pluton to the Structural Evolution and Tectonics of the Eastern Part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Relationship of Emplacement of the Jihlava Pluton to the Structural Evolution and Tectonics of the Eastern Part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    The Results of Borehole Acoustic Imaging from a Granite in the Jihlava District, Czech Republic: Implications for Structural Geological Research
    The results of borehole acoustic imaging from a granite in the Jihlava District, Czech Republic: implications for structural geological research
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Stable isotope and fluid inclusion study of polymetallic mineralization in Jihlava Ore District (Czech Republic)
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Subsolidus evolution of Jihlava ultrapotassic pluton, evidence from the study of secondary minerals
    Význam seismických měření při výzkumu příčin porušení stability Ivančického viaduktu v údolí Jihlava
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)