Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jihomoravského
Monografie
    Regionální surovinová politika Jihomoravského kraje
Článek
    Digitální model jihomoravského lignitového revíru v oblasti Bzence a jeho vizualizace
    Paleogeografické a paleoekologické svědectví ostrakodů jihomoravského paleogénu
    Půdní poměry Jihomoravského kraje
    Vizualizace výstupů z digitálního modelu jihomoravského lignitového revíru v prostředí GIS
    Vltavíny ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě
    Výzkum a vývoj (VaV) v průmyslovém prostředí (příklad Jihomoravského kraje)