Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jindřichohradecku
Článek
    Geneze polymetalického zrudnění od Příbrazu na Jindřichohradecku (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Křemenná žíla od Velkého Ratmírova na Jindřichohradecku
    Nový nález wolframitové mineralizace na Jindřichohradecku
    Studium postmagmatické alterace ilmenitu ve felzitických žilných subvulkanitech od Lásenice na Jindřichohradecku (23-33 Veselí nad Lužnicí)