Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jindřichova
Článek
    Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Nález zlatinky v severním okolí Jindřichova ve Slezsku
    Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce
    O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve Slezsku : 15-11 Zlaté Hory
    Scheelit a apofylit z Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Subglaciální štěrkovité tilly u Jindřichova na Osoblažsku