Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Južnej
Článek
    Geológia a stratigrafia južnej a centrálnej časti Levočských vrchov
    Geologicko-ložisková charakteristika bauxitov južnej časti Vietnamu
    Geologický vývoj južnej časti výplne Turčianskej kotliny
    Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny
    Produkty svahovej modelácie v strednej a južnej časti Slanských vrchov
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
    Tektonický vývoj v južnej časti veporíd
    Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.)
    Za prírodnými krásami a minerálmi do južnej oblasti Spiša
    Zákonitosti rozšírenia meďnato-porfýrovej mineralizácie v južnej Gobi