Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jubilující
Článek
    "... osmdesátiny s uranem" - Jiří Čejka jubilující
    Docent Pavel Povondra jubilující
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa
    Prof. RNDr. Ferry Fediuk jubilující
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující