Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Juhozápadnom
Článek
    Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov
    Ložisko perlitov Jastrabá na juhozápadnom okraji Kremnických vrchov
    Zlato v juhozápadnom veporiku