Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jurské
Článek
    2. symposium o jurské stratigrafii 15.-18. září 1987 v Lisabonu
    Ichnologický záznam (vrtavé stopy a bioturbace) jurské transgrese v lomu Hády u Brna
    Jurské rádiolárie z vrtu Bru-1 (Brusník)
    Příspěvek k poznání jurské fauny Arabského poloostrova