Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    K/Ar
Článek
    Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia,fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek
    Contribution to petrology and K/Ar amphibole data for plutonic rocks of the Haggier Mts., Socotra Island, Yemen
    Geochronologické metody. K/Ar a Ar/Ar datování illitu, slíd a draselných živců
    Geochronology of the crystalline basement of the Western Outer Carpathians' source areas - constraints from K/Ar dating of mica and Th-U-Pb chemical dating of monazite from the crystalline 'exotic' pebbles
    K/Ar ages of white mica/illites at Late Variscan and post-Variscan sulphide and uranium deposits of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    K/Ar dating of Neogene volcanic rocks in surroundings of Uherský Brod, Moravia