Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Křídové
Monografie
    Biostratigrafická korelace pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve na základě studia vápnitých nanofosilií
    Chondrichthyes (Paryby) České křídové pánve a jejich využití v peleoekologii a stratigrafii
    Hydrogeologie české křídové pánve
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Konvektivní přenos tepla v české křídové pánvi. Doktorandská práce
    Křídové sedimenty v Českém ráji
    Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Mapa vybraných zlomů České křídové pánve
    První výsledky studia silicifikace křídových hornin české křídové pánve - přednáška na 3. křídovém semináři (22.-23.5.2006)
    Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve
    Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře
    Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva
    Rod Hillendia Reid, 1964 a Guettardiscyphia Fromental, 1860 (Porifera, Hexactinellida) z české křídové pánve
    Sedimentační režim a genetická stratigrafie coniaku v sz. části české křídové pánve
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy - 2.etapová zpráva
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy. Závěrečná zpráva
Článek
    August Emanuel Reuss a jeho význam pro stratigrafický a paleontologický výzkum české křídové pánve
    Barevně a texturně zajímavé křídové pískovce České Republiky
    Bechlejovické zlomové pole u Děčína; tektonicky nejvíce zaklesnuté kry v české křídové pánvi
    Běstvina u Ronova nad Doubravou - pozoruhodný výskyt spodnoturonských fosílií v příbřežních sedimentech české křídové pánve (kolínská litofaciální oblast)
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální vyhodnocení pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve sv. od libuňského zlomu na základě studia vápnitých nanofosilií
    Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)
    Coleoidea české křídové pánve (Česká republika, Evropa)
    Čeleď Actaeonellidae Pčelincev, 1954 (Opistobranchia, Tectibranchia) v sedimentech cenomanu České křídové pánve
    Diachronní výskyt Marthasterites furcatus v sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Dva Weinzettlovy druhy cerithií (Gastropoda) z cenomanu české křídové pánve
    Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
    Falzifikát křídové ryby z Čech
    Foraminiferové společenstvo slínito-karbonátové facie české křídové pánve severně od Jičína
    Foraminifery a vápnité nanofosilie při hranici cenoman/turon v české křídové pánvi
    Fosfogeneze, tafonomie, tafocenózy: příklady z turonu české křídové pánve
    Geologická a geomorfologická inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.
    Geologické poměry české křídové pánve z pohledu ochrany přírody
    Hodnocení nadloží a podloží slojí žáruvzdorných jílovců orlicko-žďárské křídové oblasti
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií : (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-34 Sobotka, 03-43 Jičín, 13-12 Kopidlno, 13-14 Nymburk, 13-21 Hořice, 13-22 Jaroměř, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín)
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií
    Hydrogeologie cenomanu labské oblasti české křídové pánve
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Identifikační hydrogeologické metody používané v rámci hydrogeologické syntézy České křídové pánve
    Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve
    Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice) (02-223 Mikulášovice)
    Komplexní charakteristika výplně České křídové pánve ( pozice v rámci platformních křídových pánví v Evropě,litofacielní vývoj, stratigrafie ,tektonická stavba, vztah litofacií a hydrogeologických parametrů )
    Koráli z české křídové pánve (Scleractinia, svrchní cenoman-spodní turon)
    Křídové lokality Dřínov a Čečelice (návrh nových chráněných území)
    Křídové odkryvy u Líbeznice (výkopy pro teplovod Mělník-Praha). Geologie, fosfority, přitmelení epibionti
    Křídové relikty na proterozoiku západně od Brandýsa nad Labem
    Křídové sedimenty na Kolínsku, Kutnohorsku a v okolí Uhlířských Janovic (13-32 Kolín)
    Křídové sedimenty na krystaliniku v Opárenském údolí
    Křídové sedimenty na území listu 03-341 Kněžmost
    Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány
    Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice
    Křídové sedimenty na území listu 13-132 Lysá nad Labem
    Křídové sedimenty na území listu 13-134 Český Brod (13-134 Český Brod, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Křídové sedimenty na území listu 13-134 Český Brod
    Křídové sedimenty na území listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    Křídové sedimenty na území listu 13-143 Pečky
    Křídové sedimenty na území listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
    Křídové sedimenty na území listu 13-321 Svojšice
    Křídové sedimenty na území listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Křídové sedimenty na území listu 13-322 Kolín
    Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř : 13-44 Hlinsko
    Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř
    Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka
    Křídové sedimenty na území listu 23-221 Ždírec nad Doubravou : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Křídové sedimenty na území listu 23-221 Ždírec nad Doubravou
    Křídové sedimenty na území listu Benátky nad Jizerou (13-11 Benátky nad Jizerou)
    Křídové sedimenty na území listu Kopidlno (13-12 Kopidlno)
    Křídové sedimenty na území listu Rakovník (12-14 Rakovník)
    Křídové sedimenty na území Přírodního parku Džbán - některé zajímavé fenomény
    Křídové sedimenty s. od Železných hor (13-41 Čáslav)
    Křídové sedimenty u Havlíčkova Brodu
    Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy
    Křídové sedimenty v jv. části listu 13-41 Čáslav
    Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách
    Křídové sedimenty v okolí Litoměřic (02-41 Ústí nad Labem, 02-43 Litoměřice)
    Křídové sedimenty v okolí Litoměřic
    Křídové sedimenty ve vrtu V 800 Střeleč, jejich petrografie, litostratigrafie a chemostratigrafie
    Křídové sedimenty ve výkopu ropovodu Ingolstadt mezi Řevničovem a Velvary (12-14 Rakovník, 12-12 Louny, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
    Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
    Křídové sedimenty západní části chlomeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Křídové uhelné jílovce jako potencionální energetický zdroj
    Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi : (13-14 Nymburk)
    Kvartérní a křídové sedimenty mezi Velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi
    Kvartérní a křídové sedimenty na území listu 13-141 Nymburk
    Litoeventy v české křídové pánvi
    Lužický zlom a severní okraj české křídové pánve
    Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem
    Mělkovodní koráli z české křídové pánve (svrchní cenoman)
    Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice)
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mineralogie a geochemie fosforitu české křídové pánve
    Minerály křídové pánve okresu Rychnov nad Kněžnou
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze)
    Možnosti korelace sedimentárních sekvencí české křídové pánve s globálními eustatickými cykly
    Nález křídové ježovky Galerites vulgaris u Vidnavy ve Slezsku
    Nálezy křídové fauny při mapování v okolí Prahy
    Některé pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve
    Některé sedimentární textury pískovců české křídové pánve
    Nová data o mořských hvězdicích (Echinodermata) svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve (03-32 Turnov)
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve
    Nové poznatky o terebratulidních brachiopodech z české křídové pánve
    Nové výzkumy Osteichthyes ze svrchního turonu české křídové pánve
    Nový druh křídové ústřice z lokality Plaňany u Kolína (13-14 Nymburk)
    Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve : (02-24 Nový Bor)
    Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny
    Palynologie cenomanských sedimentů z jižní části české křídové pánve (Poděbradsko)
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná pole neorané
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná, pole neorané
    Projevy bioeroze na miskách ústřic Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck) z české křídové pánve
    Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
    Proželeznění dřevitých zbytků v pískovcích české křídové pánve
    První nález vápnitých dinoflagelát v české křídové pánvi
    První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve : 13-32 Kolín, 13-32 [i.e. 13-14] Nymburk, 13-41 Čáslav
    Předběžná revize rodu Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) z české křídové pánve : 02-32 Teplice, 12-12 Louny, 12-24 Praha, 12-14 Rakovník
    Předběžná zpráva o revizi Scaphopoda Bronn, 1962 z české křídové pánve
    Pseudokrasové jeskyně české křídové pánve
    Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Rekonstrukce primitivní křídové angiospermy Myricanthium a její systematická příslušnost
    Revize vybraných skupin dekapodů (infrařád Astacidea Latreille, 1802 a Glypheidea Winckler, 1882) z české křídové pánve
    Rychlé proudění vody a regionální transport CIÚ ve slínovcovém kolektoru v České křídové pánvi: potencionální ohrožení JÚ Litá
    Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
    Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
    Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
    Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal, sv. Čechy
    Stratigrafický význam gavelinel (Foraminifera) v české křídové pánvi
    Stratigrafie a paleoekologická interpretace interpretace korála Synhelia gibbosa (Goldfuss, 1829), Scleractinia, ze spodního turonu české křídové pánve
    Stratigrafie a vrstevní sled křídových sedimentů v kolínské oblasti české křídové pánve
    Svrchní turon a hranice turon-coniac na základě studia vápnitých nanofosilií v jizerském vývoji české křídové pánve
    Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Terciérní vulkanity České křídové pánve v literatuře
    Typy pseudokrasových tvarů v pískovcích České křídové pánve
    Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve (13-32 Kolín)
    Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve
    Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách
    Variabilita základního odtoku v české křídové pánvi
    Vliv tektoniky a eustáze na charakter fluviální sedimentace; příklady z cenomanu české křídové pánve
    Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi (02-34 Bílina)
    Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi
    Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příběžních sedimentech české křídové pánve (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav)
    Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příbřežních sedimentech české křídové pánve
    Výsledky rešeršní studie zaměřené na oblast české křídové pánve a jejího podloží
    Vyšehořovice u Českého Brodu : světově proslulé naleziště křídové flóry
    Využi freonů a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití nových průzkumných dat pro regionální výzkum a bilancování vod v rámci české křídové pánve (bilanční celek 3)
    Zinek ve vodách české křídové pánve
    Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jizerou)
    Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve
    Zpráva o výzkumu hadic (Ophiuroidea, Echinodermata) ze svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve (12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)