Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Křídový
Monografie
    Hydrogeologický rajon 4710 Bazální křídový kolektor na Jizeře. Geologická rešerše
Článek
    A.E. Reuss, křídový stratigraf a paleontolog
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Barevně unikátní křídový pískovec z lomu Javorka v Lázních Bělohrad
    Křídový vulkanismus v Poodří
    Odkrytý křídový útes v Plaňanech u Kolína (česká křídová pánev) (13-32 Kolín)